Ik werd geinspireerd door volgende boeken en refereer er regelmatig naar in mijn begeleidingen en workshops.

 

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN

Bannink, F. (2006). Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Amsterdam: Pearson Assessment

Bannink, F. (2010). Oplossingsgericht leidinggeven. 101 tips voor optimaal samenwerken. Amsterdam Pearson Assessment

Bannink, F. (2007). Gelukkig zijn en geluk hebben. Zelf oplosssingsgericht werken. Amsterdam: Harcourt Book Publishers

Buemer-Peeters, C. (2011). Mission Possible. Kids’skills voor jongeren. Van probleem naar oplossing in 11 heldere stappen. Amsterdam: Uitgeverij BooM

Cauffman, L. (2003). Oplossingsgericht management en coaching simpel werkt het best. Een gereedschapskist voor ondernemende mensen. Lemma, Utrecht

Durrant, M. (2006), Oplossingsgericht werken met jongeren en hun gezin. Een creatieve benadering van de residentiële hulpverlening. Antwerpen: Garant

Furman B., (2008). De methode Kids’ Skills, Soest: Uitgeverij Nelissen

Furman, B. & Ahola, T. (2009). Reteaming. Oplossingsgericht werken als veranderstrategie. Barneveld: uitgeverij Nelissen

Furman, B. (2012). Ik ben trots op je! Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals. Huizen: Uitgeverij Pica

Gybels, E. & Prenen, R (2015). Van klacht naar kracht. Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden. Tielt: LannooCampus

Joosen, W. & van der Vaart W. (2012). Oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening. Cirkels van empowerment. Antwerpen: Garant

Kim Berg, I. (2005). Ik wil mijn kind niet kwijt. Samenwerken met ouders onder dwang van de kinderbescherming. Praktische richtlijn voor de hulpverlening, Haarlem: De Toorts

Kim Berg, I. & Szabo P. (2005). Oplossingsgericht coachen. Amsterdam: Uitgeverij Thema

Le Fevere de Ten Hove, M.(2000). Korte therapie, handleiding bij het ‘Brugse Model’ voor psychotherapie met een toepassing op kinderen en jongeren. Leuven: Garant

Le Fevere de ten Hove, M &  Callens N. e.a. (2008).Survivalkit voor leerkrachten, Antwerpen: Garant.

Visser, C. (2009). Doen wat werkt. Oplossingsgericht werken, coachen en managen. Culemborg: Van Duuren Media

Wolters, C. (2011). Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren. Gesprekken en werkvormen. Amersfoort: Pica

 

POSITIEVE PSYCHOLOGIE

Baeijaert, L. & Stellemans, A. (2009). Vergroot de veerkracht in jezelf en je team. Tielt: Lannoo campus.

Bannink, F., (2009). Positieve psychologie in de praktijk, Amsterdam: Hogrefe Uitgevers

Biswas-Diener R., (2010), Practicing Positive Psychology Coaching. Assessment, activities and strategies for success, New Jersey: John Wiley & Sons

Bormans, L. (2011). Word optimist.  Negen toetsstenen voor een positief leven. Tielt: Lannoo

Bormans, L. (2010). Geluk. The World Book of Happiness. Tielt: Lannoo

Buckingham, M. en Clifton, O. (2009), Ontdek je sterke punten. Een revolutionair programma om unieke talenten te ontwikkelen, Houten: Spectrum

Dewulf, L. (2009). Ik kies voor mijn talent, Leuven: Lannoo campus

Dweck, C. (2011). Mindset, de weg naar een succesvol leven. Ouderschap, bedrijfsleven, sport, school, relaties. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Fredrickson, B. (2009). Positivity. Ontdek de kracht van positieve emoties. Utrecht: Spectrum

Jackson, P. & Waldman J. (2010). Positief communiceren. De kunst van het constructieve gesprek. Tielt: Lannoo

Sheldon, K. (2010). Positief motiveren. De kunst om je doel te bereiken. Tielt: Lannoo

Tammes, B. (2012). Het trouwboekje. Handleiding voor een gelukkig huwelijk met jezelf. Antwerpen: Kosmos uitgevers

Tammes, B. (2011). Handboek voor het bouwen van je eigen luchtkasteel. Fantaseer jezelf gelukkig. Antwerpen: Kosmos uitgevers

 

HULPVERLENING – OPVOEDINGSONDERSTEUNING EN RELATIETHERAPIE

Ausloos, G. (1999). De competentie van families; tijd, chaos, proces. Leuven: Garant

Bolt, A. (2006). Het gezin centraal, handboek voor ambulante hulpverleners. Amsterdam: SWP.

Buelens, M. & Vermeiren, A. (2002), Beter zorgen voor jezelf. Tielt: Lannoo

De Vriendt, A., De la Marche, J. & Pyck, K. (red.). (1986). Groepsopvoeders en ouders, tegenstanders of medestanders. Leuven: Acco

De Wachter, D. (2012). Borderline times. Het einde van de normaliteit. Leuven: Lannoo Campus

Egberts, C.(2009). Ouders op hun plek, samenwerken in de driehoek cliënt, ouders en begeleiders (2de gewijzigde druk). Amersfoort: Agiel

Gundrum, M. & Stinckens, N. (2010). De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk. Leuven: Acco

Hellinckx, W., Grietens H. & Geeraert, L. (2002). Hulp bij opvoedingsvragen, opvoedingsondersteuning tussen 0 en 3 jaar. Leuven: Acco

Heylen, M. & Janssens, K. (2001). Het contextuele denken, een methodiekontwikkeling voor het welzijnswerk. Leuven: Acco

Heyndrickx, P., Barbier, I., Driesen, H., Van Ongevalle, M. & Vansevenant K. (2005). Meervoudig gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen. Leuven: Lannoo campus

Johnson S. (2008). Houd me vast. Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie. Antwerpen: Kosmos uitgevers

Loeffen, M. & Pasveer, I. Babel voorbij. Krachten en kansen van intensieve pedagogische thuishulp. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Michielsen, M., Van Mulligen W. &  Hermkens L. (red) (1998). Leren over leven in loyaliteit, over contextuele hulpverlening. Leuven: Acco

Prenen, R. & Wysmans, M. (2004). Praten met ouders, een gids voor leerkrachten, zorgbegeleiders, opvoeders en leerlingenbegeleiders. Leuven: CEGO publishers

Ponnet, R. (2012). Blijf bij mij. Hoe we in relaties strijden voor macht en intimiteit. Tielt: Lannoo.

Rober, P. (2012). Gezinstherapie in de praktijk. Over ontmoeting, proces en context. Leuven: Acco

Spanjaard, H.& Haspels, M. (2005). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Amsterdam: uitgeverij SWP

Spanjaard, H. & van Vugt, M. (2005). Kort Ambulant, handleiding voor kortdurende ambulante jeugdzorg gericht op competentievergroting, Utrecht: NIZW

Van den Eerenbeemt, E. (1997). Alle Dochters. Drie generaties vrouwen en hun familiekwestie. Haarlem: uitgeverij De Toorts

Weerman, A. (2006). Zes psychologische stromingen, één cliënt. Soest: Uitgeverij Nelissen

 

MANAGEMENT EN TEAMWERKING

Bouwen, G. (2010). Leiden naar talent en bezieling. Energie van mensen verbinden tot teamkracht. Leuven: Lannoo campus

Covey, S. (2009), De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Antwerpen: Uitgeverij Business Contact

Johnson, S. (2007). Who moved my cheese? An a-mazing way to deal with change in your work and in your life. London: Vermilion

Kline, N. (1999). Time to think. Listening to ignite the human mind. London: CPI William Clowes

Preiss Indra Torsten (2008), Gezonde verhoudingen. Familieopstellingen voor gezin, relatie en organisatie. Antwerpen: Archipel

Ofman, D. (2002). Kernkwaliteiten en het kernkwadrant. Bussum: Corequality

Scharmer, O. (2011). Theorie U. Leiding vanuit de toekomst die zich aandient. Zeist: Christofoor Uitgeverij.

Tjepkema, S. & Verheijen L. (2009). Van kiem tot kracht. Een waarderend perspectief voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering. Houten: Springer uitgeverij

Torfs, W. (2010). De ziel zit in een schoenendoos. Gent: Roularta Books

 

ROMANS

Claudel, P. (2010), Het kleine meisje van meneer Linh, Amsterdam: De bezige bij

Coelho, P. (1988), De alchemist, Antwerpen: De Arbeidspers

Japin, A. (2003), Een schitterend gebrek. Antwerpen: Uitgeverij De Arbeidspers

Mercier, P. (2006), Nachttrein naar Lissabon. Amsterdam: Wereldbibliotheek

Schmitt, E. (2009), Oscar en oma Rozerood. Antwerpen: Uitgeverij Atlas

 

VARIA

Frijters, M. (2011). De kracht van gedachten. Groeien in je werk door belemmerende overtuigingen aan te pakken. Schiedam: Van Duuren Management

Oellibrandt D. & Buchholtz H., (2010), De alchemie van leiderschap. De kunst van goud maken. Haarlem: Life projects

Verburgh, K. (2012). De voedselzandloper. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker

Van der Pol, G.M. (2012). Coachen als professie. Fundamenten voor begeleiding naar heelheid. Boom: Lemma uitgevers

Williams, J. (2011). Freestyle werken, fulltime plezier. Den Haag: SDU uitgevers

 

 Indien  je meer wil weten over het integreren van Duplo in therapiegesprekken, kan je een kijkje nemen op www.dekontekst.nl. Hier vind je informatie over Marleen Diekmann en haar medewerkers Ady en Els hun methodiek "Een taal erbij". Zij werken volgens het contextuele gedachtegoed. Op deze site vind je bovendien onder publicaties een aantal teksten.