De naam en het logo…  als deel van de methodiek en als stukje van mezelf

Ik ben aanvankelijk contextueel opgeleid en leerde werken met poppetjes via de Nederlandse Marleen Diekmann. Ze gebruikte duplopoppetjes om met vluchtelingen te communiceren in haar therapeutisch werk voor Artsen zonder Grenzen en noemde de methode "Een taal erbij". Doorheen de jaren ben ik in mijn eigen praktijk meer en meer met lego, duplo en andere materialen gaan werken. Naarmate ik zelf doordrongen geraakte van het oplossingsgerichte gedachtegoed en de beweging maakte van de non-profit naar de profit en coaching ontwikkelde ik mijn eigen methodiek: FIGURING FUTURES

Deze methodiek zit vol met oplossingsgerichte vragen en toepassingen. Zo worden er blokken gebruikt om de schaalvraag te stellen, om doelstellingen te visualiseren of om 'van struikelblokken stapstenen te maken'.

De drie soorten schatkistjes: de toekomst- of doelschatkist, de cliëntschatkist en de hulpbronschatkist zetten de belangrijkste lijnen uit van het oplossingsgerichte werk. De schatkistjes maken het meest essentiële deel uit van de methodiek Figuring Futures!

Figuring Futures geeft aan hoe ik graag met mensen werk, ik splits het op in:

Figure it out: We reflecteren op de huidige situatie. Wanneer je wilt dat er iets verandert in je leven/team/relatie, …  dien je hier zelf actie voor te ondernemen. Daarom verwijs ik bewust naar een werkwoord. Ik nodig mensen namelijk graag uit tot actie en ga mee op weg in hun zoektocht naar hetgeen ze echt willen. 

Figures: Ik werk met materiaal en figuurtjes waarmee ik de individuen/groepen die ik begeleid voorstel. Hierdoor gaan we op zoek naar de onderlinge verbindingen. De opstelling is zeer dynamisch: we ondernemen actie in interactie.

Futures: Ik bouw (ook letterlijk) met mensen aan hun gewenste toekomst waardoor ze weer mogelijkheden zien en een nieuw perspectief krijgen.

Gezien ik ook buiten België graag over de methodiek vertel en ermee werk, koos ik voor een Engelstalige naam. 

In het Nederlands zou ik zeker iets gedaan hebben met “van inzicht naar uitzicht”, wat voor mij ook in Figuring Futures zit: Mensen inzicht geven door hun situatie te visualiseren. Hun voorstellingsvermogen aan te spreken en het ontdekken van een nieuw perspectief (uitzicht) waar ze voor willen gaan, steunend op hun eigen krachten en deze van de mensen die hen omringen.

Het logo kwam tot stand na een prettige samenwerking met vormgever Els Vrints. Zij vertrok vanuit het moodboard dat ik maakte. Verrassend voor mezelf was dat het moodboard vooral was opgebouwd uit warme blauwtinten en paars. Eenmaal ik ontdekte dat de betekenis van deze kleuren geassocieerd wordt met begrippen als puur, betrouwbaar, inventief, verzachtend, originaliteit, wijsheid en intuïtie, passievol en vol inspiratie, en vrouwelijkheid, … wist ik zeker dat deze kleuren in het logo verwerkt mochten worden.

Voor mij straalt het logo ook het volgende uit:

  • De vogel, klaar om uit te vliegen, die eens hij hoog in de lucht is heel goed het overzicht kan houden en op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden.
  • De boom, die nog helemaal in ontwikkeling is en nog volop kan verder groeien en bloeien maar toch al steunt op een stevige stam. De boom is ook heel open en staat tegelijk heel goed in contact met de aarde, waardoor hij gevoed wordt. Hij weet zich aan te passen aan de seizoenen en de veranderingen die daarmee gepaard gaan. Deze boom staat voor mij voor wijsheid, inzicht en hoop. 

In het logo zit dus hetgeen ik mijn cliënten toewens: het kunnen delen van hun verhalen terwijl ze zich verbonden voelen met anderen en met hun rijke verleden waar ze positief op terugblikken terwijl ze gefocust zijn op de toekomst en hier kleine stapjes naar toe zetten, gebruik makend van hun kwaliteiten en omringd door belangrijke anderen.